Από την ποικιλία των παραδοσιακών φορεσιών και την περιγραφή τους στην εμπνευσμένη δημιουργία σύγχρονου ενδύματος (EL-CUR-671)

Αυτό το μαθησιακό σενάριο στο μάθημα της Γλώσσας διερευνά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την ποικιλία των παραδοσιακών φορεσιών και παράλληλα σχετίζεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου στην περιγραφή αντικειμένου. Απευθύνεται σε μαθητές 14- 15 ετών αλλά μπορεί να προσαρμοστεί, ώστε να διδαχθεί και σε μικρότερες ηλικίες. Αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία αλλά και πόρους της Εuropeana με εφαρμογή ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, ώστε να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευνοϊκού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για την πολιτιστική κληρονομιά στο πεδίο της ενδυμασίας.

This learning scenario explores the particular characteristics and variety of traditional costumes in the Language course   while it is also related to the development of written speaking skills with a focus on object description. It is aimed at students aged 14-15 but can be adapted to be taught at younger ages. Utilizes  digital tools and resources of Europana by applying a collaborative method to contribute to the creation of a favorable educational environment for the cultivation of interest in cultural heritage in the field of clothing.

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός: Καρακίτσιου Κρυστάλλω

Ηλικία Μαθητών: 14-15 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Ενδυμασία, λαϊκός πολιτισμός, περιγραφή, Europeana, έμπνευση.

Σενάριο

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Rijksmuseum.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial