Η Λαϊκή Τέχνη και ο Φιλελληνισμός στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 (EL-CUR-647)

Το σενάριο μάθησης με τη χρήση ψηφιακών πόρων της Europeana καθώς και τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. εντάσσεται στο Ελληνικό σχολικό πρόγραμμα της Ιστορίας για την ΣΤ’ Δημοτικού (Ενότητα 14. Φιλελληνισμός) και  της Γλώσσας (Ενότητα 12 – 25η Μαρτίου), ενώ παράλληλα συνδέεται με τα γνωστικά αντικείμενα των Τ.Π.Ε. – Πληροφορικής και των Εικαστικών. Το βασικό γνωστικό αντικείμενο του σεναρίου μάθησης είναι ο Φιλελληνισμός, δηλαδή το κίνημα πολιτών άλλων χωρών  που εμπνεύσθηκαν από την Επανάσταση του 1821 και υποστήριξαν τον αγώνα των εξεγερμένων Ελλήνων με διάφορους τρόπους. Αφορμή για τη προσέγγιση του Φιλελληνισμού καθώς και την προσφορά των Φιλελλήνων στην ελληνική Επανάσταση είναι οι ψηφιακοί πόροι της Europeana με έργα Λαϊκής Τέχνης που δημιουργήθηκαν εκείνη την εποχή (1821-1824). Έτσι το σενάριο μάθησης αποκτά ένα διατμηματικό χαρακτήρα στα πεδία της Ιστορίας, των Τ.Π.Ε – Πληροφορικής, της Γλώσσας και των Εικαστικών. Οι μαθητές/τριες κατά την υλοποίηση του σεναρίου μάθησης, σταδιακά οδηγούνται σε διάφορους σταθμούς παραγωγής γνώσης αλλά και του σχετικού υλικού, ώστε να δημιουργήσουν ένα εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο, στο οποίο θα εντάξουν σχετικά κείμενα που θα παράξουν, εννοιολογικούς χάρτες, ψηφιακούς πόρους της Europeana για τη Λαϊκή Τέχνη και τον Φιλελληνισμό, φωτογραφίες, βίντεο και άλλο υλικό το οποίο θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο.

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός

Δρ Αλέξανδρος Καπανιάρης

Λέξεις-κλειδιά

Λαϊκή Τέχνη, Φιλελληνισμός, Επανάσταση του 1821, Ελληνική Ιστορία, Λαϊκή παράδοση

Ηλικία Μαθητών/τριών

11-12 ετών

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Rijksmuseum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial