«Μην αποστρέφεις το βλέμμα! Μάθε από το παρελθόν και το παρόν… Δράσε για ένα ειρηνικό Μέλλον»(EL-CUR-744)

Το Σενάριο Μάθησης στοχεύει στην καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών στη νέα ελληνική γλώσσα (μητρική γλώσσα) και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους, καθώς διερευνούν τις επιπτώσεις του πολέμου και εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για την ανάγκη εδραίωσης της ειρήνης. Αρχικά, οι μαθητές/τριες μελετούν τα εισαγωγικά κείμενα της αντίστοιχης ενότητας από τα εγχειρίδια της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. Στη συνέχεια, εξερευνούν ποικιλία πηγών από την ιστοσελίδα της Europeana και συνεργάζονται αξιοποιώντας τις ψηφιακές δεξιότητες και την κριτική τους σκέψη, προκειμένου να αναλάβουν ενεργό δράση στην εθνική και παγκόσμια κοινότητα.

This learning scenario is aimed at developing students’ language skills in Greek (native language), and enriching their vocabulary as they are exploring the impact of war and expressing their thoughts and feelings about the need for peace. Initially, the students study three introductory texts from their Modern Greek Language Textbook. Then, they explore various resources from the Europeana website, and they collaborate using their ICT skills and critical thinking in order to take positive action in the national and global community.

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργoί: Κοντοπίδη Ευαγγελία, Λαλιώτου Ευσταθία

Ηλικία Μαθητών: 14-15 ετών

Λέξεις-κλειδιά: πόλεμος, ειρήνη, επιπτώσεις, δημιουργικότητα, συναισθήματα, προγραμματισμός υπολογιστών

Σενάριο

Europeana-DSI-4-cur-2022-EL-Kontopidi-Laliotou-edited

CC BY 4.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Wellcome Collection .

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial