Μουσική και Χρώματα (EL-CUR-743)

Η  τέχνη σε οποοιαδήποτε μορφή της :  Μουσική, χορός, ζωγραφική, γλυπτική κλπ. είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη του παιδιού συνολικά. Ειδικά τα παιδιά που ζουν σε μικρά επαρχιακά μέρη και που είναι δύσκολο να επισκεφθούν κάποιο μουσείο ή να έρθουν σε επαφή με οποιαδήποτε μορφή τέχνης…είναι πολύ σημαντικό  να φέρουμε τα παιδιά αυτά σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης και μπορούμε να το κάνουμε αξιοποιώντας πηγές και πόρους. Άλλωστε η προσχολική ηλικία είναι η ηλικία που μπορούμε να κάνουμε ένα παιδί να αγαπήσει την τέχνη αφού πρώτα τη γνωρίσει. Στο μάθημα αυτό τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έργα του Βαν Γκογκ τα οποία θα παρατηρήσουν, εξερευνήσουν και περιηγηθούν μέσα από την εμπειρία του VR εστιάζοντας στον  συγκεκριμένο πίνακα “Sunflowers”  ενώ η μουσική του Vivaldi θα συνοδεύει τη συγκεκριμένη εμπειρία ενεργοποιώντας τις αισθήσεις. Ερωτήματα που βασίζονται στη θεωρία του Perkins και στο  Visible Thinking και Artful Thinking του Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard θα βοηθήσουν τα παιδιά στην καλλιέργεια του κριτικού στοχασμού μέσα από την τέχνη. Το μάθημα θα ολοκληρωθεί  με  τη δημιουργία ενός βίντεο με τα έργα  των παιδιών που θα διαμοιραστεί σε όλη τη σχολική κοινότητα μέσω του Youtube και θα αποτελέσει την πρόσκληση για την έκθεση με τις  δημιουργίες των μαθητών/τριων εμπνευσμένων από τον πίνακα  ζωγραφικής του  Van Gogh  «Sunflowers».

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός: Παρασκευή Φώτη

Ηλικία Μαθητών: 4 -5 ετών

Λέξεις-κλειδιά:Εικονική πραγματικότητα, Βαν Γκογκ, τέχνες, Artful-Visible Thinking

Σενάριο

Europeana-DSI-4-cur-2022-EL-Foti-edited

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Rijksmuseum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial