Σεξισμός και Ισότητα των δύο φύλων (EL-CUR-676)

«Οι γυναίκες είναι για την κουζίνα». «Οι άντρες δεν κλαίνε». Καθημερινά άντρες και γυναίκες γινόμαστε μάρτυρες στερεοτυπικών αντιλήψεων που μεταφέρονται συνειδητά ή ασυνείδητα από γενιά σε γενιά διαιωνίζοντας σεξιστικές απόψεις για τα δύο φύλα και πλήττοντας την ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων. Στο παρόν σενάριο διδασκαλίας οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να αναγνωρίσουν αυτές τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και να αμφισβητήσουν την ορθότητά τους. Αρχικά, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με αυτά τα στερεότυπα, στη συνέχεια, επικεντρώνονται στο θέμα της ανισότητας των γυναικών και στις βίαιες συμπεριφορές που δέχονται, στην καταπάτηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων και στις διεκδικήσεις τους και τέλος, προτείνουν τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων και θα αποφευχθούν νέες βίαιες συμπεριφορές εναντίον των γυναικών. Μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων που συνδυάζει ψηφιακό και έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και με τη βοήθεια ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων μαθαίνουν να επεξεργάζονται κριτικά τον κόσμο γύρω τους και να συνεργάζονται αρμονικά για να δημιουργήσουν μία έκθεση βασισμένη στις ομαδικές και ατομικές τους εργασίες, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας για θέματα που αφορούν την ισότητα των δύο φύλων, την εξάλειψη των στερεοτυπικών αντιλήψεων και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός:

Γεωργία Δημητριάδου

Ηλικία Μαθητών: 17 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Ισότητα των δύο φύλων, σεξισμός, διακρίσεις, γυναίκες, στερεότυπα

Σενάριο

No copyright-other known legal restrictions: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Bibliothèque nationale de France.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial