Τα δέντρα, η ζωή μας (EL-CUR-752)

Το σενάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για να δώσει στα παιδιά ερεθίσματα για τη αειφόρα και την περιβαλλοντολογική εκπαίδευση, να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των δασών της χώρας μας και της αναγκαιότητας ύπαρξής τους για τον άνθρωπο. Παράλληλα καλλιεργούν γνωστικές δεξιότητες  στη Γερμανική γλώσσα  και παράλληλα μαθαίνουν να παρατηρούν την βιωσιμότητα των δασών και να ανακαλύπτουν τρόπους προστασίας τους.

Τα δέντρα και τα δάση έχουν το δικό τους κύκλο ζωής που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την υπόλοιπη χλωρίδα και πανίδα και κατά επέκταση με τον άνθρωπο. Γιατί αξίζει να μάθουμε τη βιοποικιλότητα των δασών της χώρας μας; Πώς δημιουργείται το δάσος και ποιος είναι ο κύκλος ζωής του; Πώς μπορούμε να το προστατεύσουμε; Πώς γίνεται σωστά μία δενδροφύτευση;

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός: Κούτρα Εύα

Ηλικία Μαθητών: 10-12 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Φυσική κληρονομιά, δάση στην Ευρώπη, οικολογία, περιβάλλον, γλώσσα

Σενάριο

CC0 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Finnish National Gallery.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial