Το παιδί στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης (EL-CUR-652)

Το σενάριο στοχεύει στο να αναδείξει τις αρνητικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης -στα πρώτα της στάδια- στη ζωή των παιδιών. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας και η απουσία οποιασδήποτε έννοιας δικαιωμάτων και πρόνοιας. Παράλληλα, τα παιδιά κατανοούν τη λειτουργία και σημασία της πύλης της Europeana για ανεύρεση υλικού κι έρευνα.

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός: Ειρήνη Ζαζάνη

Ηλικία Μαθητών: 14 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Βιομηχανοποίηση, εργοστάσια, παιδιά-εργάτες, βιομηχανική επανάσταση, παιδική εργασία, εκμετάλλευση παιδικής εργασίας

Σενάριο

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions.
 

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial