Το παιδί στις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης (HL-CUR-652)

Το σενάριο στοχεύει στο να αναδείξει τις αρνητικές συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης -στα πρώτα της στάδια- στη ζωή των παιδιών. Είναι σημαντικό να αναδειχθεί η εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας και η απουσία οποιασδήποτε έννοιας δικαιωμάτων και πρόνοιας. Παράλληλα, τα παιδιά κατανοούν τη λειτουργία και σημασία της πύλης της Europeana για ανεύρεση υλικού κι έρευνα.

Δημιουργός: Ειρήνη Ζαζάνη

Ηλικία Μαθητών: 14 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Βιομηχανοποίηση, εργοστάσια, παιδιά-εργάτες, βιομηχανική επανάσταση, παιδική εργασία, εκμετάλλευση παιδικής εργασίας

Σενάριο

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial