Υπάρχουν «εμπόδια» στην τέχνη (EL-CUR-659)

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο επικεντρώνεται στην παρατήρηση έργων τέχνης μέσω του έντεχνου συλλογισμού – artful thinking και στην αξιοποίηση των εργαλείων και των διαθέσιμων εκπαιδευτικών πόρων της πλατφόρμας Europeana, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά μέσω των τεχνών, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς στον κόσμο, αξίες και συνήθειες άλλων ανθρώπων, ιδέες και αντιλήψεις άλλων εποχών και πολιτισμών, κάνοντας συγκρίσεις, μαθαίνοντας να αποδέχονται με σεβασμό την πολυμορφία, τη διαφορετικότητα και αναπτύσσοντας σταδιακά ενσυναίσθηση (Goldberg, 2012). Ο έντεχνος συλλογισμός – artful thinking ως μια δημιουργική προσέγγιση της μάθησης, μέσω διαθεματικών και ενίοτε διεπιστημονικών δραστηριοτήτων, εμπλουτισμένες από τις ρουτίνες σκέψης, ενεργοποιεί την φαντασία και την περιέργεια, τη στοχαστική και κριτική διάθεση, την ευαισθησία και την συναισθηματική κατάσταση των παιδιών (Perkins, 1994), ενισχύοντας τη  ομαδική εργασία μέσα σε ένα δίκτυο συνεχών αλληλεπιδράσεων (Μέγα, 2011). Για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων επιλέχθηκε η γκαλερί της πλατφόρμας Europeana με τίτλο «Disabilities in Art», η οποία περιλαμβάνει έργα τέχνης που απεικονίζουν διάφορες μορφές αναπηρίας ανά τους αιώνες, αντανακλώντας τις διαφορετικές ζωές και εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία καθώς και τους τρόπους μεταχείρισης τους από τον εκάστοτε κοινωνικό περίγυρο της εποχής. Σκοπός είναι να ενισχυθεί  η ανάπτυξη του κοινωνικού και συναισθηματικού δυναμικού των παιδιών μέσω της τέχνης, καθώς και η μετέπειτα διαμόρφωση, ολοκληρωμένων, καλλιεργημένων, κοινωνικοποιημένων προσωπικοτήτων και ενεργών πολιτών (Ματσαγγούρας, 2005) με σεβασμό στη διαφορετικότητα, ξεπερνώντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο την οικοδόμηση μια προσβάσιμης και βιώσιμης κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

Ως επέκταση του σεναρίου, θεωρούνται οι δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα, όπως αναφέρονται παρακάτω, οι οποίες ενισχύουν σημαντικά την ενσυναίσθηση καθώς «διδάσκουν» την έννοια της συμπερίληψης και ευαισθητοποιούν τους/τις μαθητές/τριες σε κοινωνικά ζητήματα. Η συμπερίληψη υπερβαίνει την πράξη της διδασκαλίας και αφορά στο βασικό δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης όλων των ατόμων στις διάφορες εκφάνσεις της. Η συμπερίληψη είναι τρόπος σκέψης, κουλτούρα, χάρισμα που, όταν ενσωματωθεί ως αδιαπραγμάτευτη πρακτική στο σχολικό περιβάλλον, εξασφαλίζει εκπληκτικά αποτελέσματα. Το συμπεριληπτικό σχολείο τιμάει και αναγνωρίζει τη φυσιολογική παρουσία της διαφορετικότητας σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου και επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ώστε να αναγνωρίσουν ότι είναι φυσιολογική η ανάπτυξη ενός πλήθους διαφορετικών τρόπων ζωής, εθίμων, παραδόσεων και οπτικών γωνιών˙ ότι οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές ικανότητες˙ ότι προέρχονται από διαφορετικό υπόβαθρο και ότι αυτή η ποικιλία της ανθρώπινης ζωής είναι πλούτος για όλους (SchoolEducationGateway,2016).

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός: Κρύστη Φώλια

Ηλικία Μαθητών: 11-12 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Artful Thinking, Ρουτίνες σκέψης, Προσβασιμότητα, Συμπερίληψη

Σενάριο

CC BY 4.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Wellcome Collection.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial