Χριστουγεννιάτικα έθιμα (EL-CUR-745)

Μέσα από τους εκπαιδευτικούς πόρους της Europeana, οι μαθητές/τριες μαθαίνουν για τα έθιμα των Χριστουγέννων σε άλλες χώρες και ταυτόχρονα καταγράφουν τα έθιμα στην περιοχή τους. Επικεντρωνόμαστε στα φαγητά στο παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και μαθαίνουμε πώς συνδέεται με τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περιοχής. Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, φτιάχνουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια με επαναχρησιμοποίηση υλικών. Οι μαθητές/τριες ερευνούν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους με συνεργατικά εργαλεία ΤΠΕ.

Through Europeana’s educational resources, students learn about Christmas customs in other countries and at the same time record customs in their area. We focus on traditional Christmas table food offerings and how they relate to specific requirements of the region. In the context of sustainable development, we make Christmas ornaments by reusing old materials. Students research and present the results of their work with collaborative ICT tools.

This learning scenario has been developed during the “Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά” online course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Δημιουργός: Μιχαηλίδη Αφροδίτη

Ηλικία Μαθητών: 12-15 ετών

Λέξεις-κλειδιά: Χριστούγεννα, έθιμα, κατασκευές, christmas

Σενάριο

Europeana-DSI-4-cur-2022-EL-Mihailidou-edited

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the The British Library.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial