Foto studio (RO-CUR-787)

Elevii vor fi anunțați că sala lor de clasă se va transforma într-un studio fotografic, iar ei vor fi fotografi. Profesorul le va indica modul de căutare a resurselor tip imagine pe platforma Europeana, exemplificând prin identificarea unor imagini ale aparatelor fotografice aparținând patrimoniul cultural european. Apoi, copiii vor fi încurajați să citească informațiile care descriu imaginile obținând, astfel, o scurtă istorie a evoluției fotografiei în Europa. Elevii vor lucra în echipe la un proiect tip foto voice. Vor căuta pe platforma Europeana trei imagini fotografice care conțin persoane, pe care ei le consideră reprezentative, grăitoare din punct de vedere istoric. Vor descrie imaginile, perioada istorică în care au fost făcute, precum și impactul pe care fotografiile l-au avut în societate la vremea respectivă. Vor folosi un dispozitiv electronic pentru a recrea poza, actualizând-o societății din prezent. În final, vor prezenta proiectul lor întregii clase. Astfel, toți elevii vor înțelege importanța fotografiilor ca martori vii ai evoluției societății.

Acest scenariu de învățare a fost realizat în cadrul cursului online MOOC ”Educație Digitală cu ajutorul Patrimoniului cultural-2023” Cursul are scopul de a dezvolta competența și practicile digitale ale profesorilor, îmbunătățindu-le perspectiva asupra patrimoniului cultural digital, precum și modul de utilizarea a acestuia, pentru a-l integra eficient în activitățile lor online și offline, indiferent de disciplina predată.

Autor: Alina Marilena Buduleanu

Vârsta elevilor: 8-10 ani

Subiect: Istorie/Cultură civică,/arte vizuale și abilități practice/Limba română

CC BY 4.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Tekniska museet.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial