Hrvatski izumi i otkrića (HR-CUR-694)

Poučavanje o izumima i otkrićima u učenicima potiče radoznalost, učenje o vlastitoj kulturi, učenje o povijesti te poduzetnost. Ovaj scenarij poučavanja osmišljen je kako bi se učenici upoznali s grčkim, rimskim i hrvatskim izumima i otkrićima.

Učenici će imati priliku istraživati nakon čega će izrađivati digitalne kvizove i plakate, a naglasak će biti na timskom radu i suradničkom učenju. Osim korištenja digitalnih alata kao što su Quizizz, Kahoot, Canva i Wakelet, učenici će se upoznati s portalom Historiana i istražiti mogućnosti raznovrsnih sadržaja. Također, kako je primarno riječ o poučavanju engleskog jezika kao stranog jezika, učenici će razvijati poznavanje i primjenu riječi koje se odnose na poduzetništvo, izume, patente i antiku. Učenici će neizbježno obnoviti znanje o antičkim izumima te osvijestiti vlastitu kulturu i važnost iste kroz obradu teme hrvatskih izuma, te će kroz korištenje kvizova i druge učenike poticati na učenje kroz igru.

This learning scenario has been developed during the “Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinomonline course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Author: Gabrijela Čorković

Age of students: 15-19

Subject and topic: Engleski jezik (strani jezik), Povijest, Poduzetništvo/ Izumi i otkrića

Would you like to know more about this learning scenario? You can download it below:

CC BY-SA 3.0 NL: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Municipal Archives of Weert.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial