Može li umjetnost mijenjati društvo (HR-CUR-689)

Umjetnost je od svojih početaka odraz konteksta u kojemu se razvija. Osim što svojim djelima dokumentiraju vrijeme i nude vlastito viđenje stvarnosti, umjetnici se kritički odnose prema različitim društvenim pojavama i problemima, nastojeći osvijestiti društvo. U ovomu se scenariju nastoji ukazati upravo na tu dimenziju umjetnosti. Različitim likovnim primjerima učenike se usmjerava na konkretan, nažalost aktualan, problem – besmisao i gorčinu rata. Potiče ih se na istraživanje antiratnih umjetničkih djela (likovnih, filmskih, konceptualnih, glazbenih, književnih itd.) i načina na koji su umjetnici tijekom povijesti i danas izražavali svoj protest, te na raspravu i razmišljanje o tome može li umjetnost mijenjati društvo. Podiže se svijest o temeljnom ljudskom pravu – pravu na život i potiče učenike da vlastitim kreativnim rješenjem izraze svoju kritiku rata

This learning scenario has been developed during the “Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinomonline course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Author: Marija Trdić Ćuk

Age of students: 16-18

Subject and topic: Povijesti, Sociologije, Psihologije, Hrvatskoga jezika (književnosti),
Glazbene umjetnosti i Engleskoga jezika/ Uloga umjetnosti u osvještavanju bitnih društvenih pitanja

Would you like to know more about this learning scenario? You can download it below:

CC BY 4.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Associazione culturale GoTellGo.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial