Palačinke-korak po korak (HR-CUR-665)

Ovaj scenarij poučavanja osmišljen je kako bi se učenici upoznali s pojmom algoritma i kako ih dijelimo. Jedna od četiri domene predmeta informatika je Računalno razmišljanje i programiranje, a algoritmi su sadržani u toj domeni. Računalno razmišljanje temeljni je pristup kojim se razvija sposobnost rješavanja problema i programiranja, a na primjerima iz svakodnevnog života učenicima se može objasniti i približiti kako logički i računalno razmišljati. Pri tome je bitno usvojiti proces stvaranja apstrakcije od ideje do gotovog rješenja (proizvoda), odnosno da razmišljaju kako doći do rješenja i to si predočiti na papiru crtežom (skicom), ne trebaju odmah znati programirati. Tome služe algoritmi. Sve oko nas možemo shvatiti kao algoritam (postupak koji opisuje točan redoslijed radnji za izvršavanje nekog zadatka ili točno određeni niz koraka kojim rješavamo problem). Algoritam može biti spontani i planski, a prikazati ga možemo tekstualno, grafički ili pseudojezikom. Algoritamske strukture su: slijed, ponavljanje ili grananje. Na primjerima iz života bit će prikazani algoritmi (npr. pravljenje palačinki).

This learning scenario has been developed during the “Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinomonline course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Author: Jelka Šegan

Age of students: 9-11

Subject and topic: Međudisciplinarna lekcija: informatika, hrvatski jezik, likovna kultura, domaćinstvo,
matematika / Palačinke – pripremi smjesu, speci 10 palačinki, namaži marmeladom ako nema čokolade

Would you like to know more about this learning scenario? You can download it below:

CC BY-SA 3.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial