Personalități de culoare și societatea civilă (RO-CUR-784)

Ce este societatea civilă și care sunt formele concrete de manifestare în lumea contemporană? De ce unele  postere prezintă   personalități de culoare din diferite domenii într-o altă perspectivă decât persoanele albe?

În acest scenariu de învățare studiem despre societatea civilă, expresie a democrației și rolul acesteia în obținerea drepturilor și libertăților individuale și colective pentru bărbați și femei de culoare și a înlătura atitudinile rasiale. În prezent în unele țări moștenirea sclaviei rasiale persistă sub forma discriminării rasiale în educație, violențe ale poliției și în alte domenii.

Acest scenariu a fost de învățare a fost creat pentru clasa a X-a sau a XI-a. Conținutul poate fi adaptat pentru elevi mai mici.  În fiecare zi, fiecare dintre noi se poate ridica împotriva prejudecăților rasiale și atitudinilor nerespectuoase. Să ne deschidem mintea și inima la umanitate.

Acest scenariu de învățare a fost realizat în cadrul cursului online MOOC ”Educație Digitală cu ajutorul Patrimoniului cultural-2023” Cursul are scopul de a dezvolta competența și practicile digitale ale profesorilor, îmbunătățindu-le perspectiva asupra patrimoniului cultural digital, precum și modul de utilizarea a acestuia, pentru a-l integra eficient în activitățile lor online și offline, indiferent de disciplina predată.

Autor: Cristina -Iulia Gîlă

Vârsta elevilor: 16 ani

Subiect: Istorie

CC BY-SA 4.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Europeana Foundation.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial