Preparate din carne tocată.  Tocături în straturi cu legume sau cu paste (RO-CUR-786)

În învățământul profesional și tehnic, pregătirea de specialitate se realizează în sistem modular și se bazează pe Standardul de pregătire profesională (SPP) al calificării pe care elevul o dobândește la absolvirea cursurilor. În Standardul de pregătire profesională sunt prevăzute rezultatele învățării (RÎ) în termeni de cunoștințe, abilități și atitudini

Dobândirea competențelor practice se realizează în cadrul orelor de instruire practică unde predomină lecțiile de formare de priceperi și deprinderi care au ca sarcină didactică fundamentală formarea de priceperi și deprinderi intelectuale sau acționale, specific pentru acest tip de lecție fiind ponderea pe care o ocupă activitatea independentă a elevului, concretizată în efectuarea de exerciții sau lucrări practice.

Sub îndrumarea profesorului, elevii, vor executa lucrări practice de obținere a preparatelor culinare ce au în structura lor tocături. Activitate practică se desfășoară pe echipe de lucru, fiecare echipă urmărind fișa de tehnologică de obținere a produsului finit, urmând ca la final evaluarea șă se realizeze colegial, prin gustări ale preparatelor între echipe, observând calitățile și defectele produselor obținute de fiecare echipă în parte.

Acest scenariu de învățare a fost realizat în cadrul cursului online MOOC ”Educație Digitală cu ajutorul Patrimoniului cultural-2023” Cursul are scopul de a dezvolta competența și practicile digitale ale profesorilor, îmbunătățindu-le perspectiva asupra patrimoniului cultural digital, precum și modul de utilizarea a acestuia, pentru a-l integra eficient în activitățile lor online și offline, indiferent de disciplina predată.

Autor: Enică Marilena

Vârsta elevilor: 14-18 ani

Subiecte: Gastronomie/Nutriție/Artă culinară

CC BY 4.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Museovirasto.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial