Stoljeće promjena- najopasniji izumi 20.stoljeća (HR-CUR-683)

Ovaj scenarij učenja će istražiti negativne posljedice znanstvenih dostignuća  u 20. stoljeću. Tokom 20. stoljeća brojni izumi su unaprijedili svakodnevni život ljudi. No neki od njih imaju i negativne posljedice za čovječanstvo. Učenici će istražiti izume koji predstavljaju opasnost za opstanak našega planeta i civilizacije te će kritički razmotriti moguća rješenja i načine djelovanja usmjerene na održivost. Učenici će istražiti zadane sadržaje na Europeani i iznijeti svoje glavne zaključke u digitalnom alatu Tricider. Zatim će u skupinama provesti istraživanje i izraditi zajednički Padlet, koji će uključivati informacije o razvoju pojedinog izuma kao i zaključak o njegovim negativnim posljedicama. Padlet će se sastojati od teksta, slika i videosnimaka. Svaka grupa će također izraditi plakat u digitalnom alatu Canva sa glavnim idejama o načinu očuvanja planeta. Svaka grupa će rezultate svog rada predstaviti ostalim grupama.

This learning scenario has been developed during the “Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinomonline course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Author: Marija Ursić

Age of students: 13-14

Subject and topic: Povijest, IKT, Građanski odgoj, Održivi razvoj, Poduzetništvo/Znanost i tehnologija u 20. stoljeću

Would you like to know more about this learning scenario? You can download it below:

CC BY 4.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Finnish Heritage Agency.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial