Žene slikarice-Frida Kahlo i Ankica Zilović (HR-CUR-673)

U ovom scenariju podučavanja predstavlja se  online vršnjačko podučavanje dvije (umjetničke) škole fizički udaljene (umjetnička škola u Splitu i umjetnička škola u Zagrebu). Ovakav način podučavanja potaklo je vrijeme COVID 19, tj. online nastava, ali pokazao se izuzetno učinkovit, te je prihvaćen i u fizičkoj učionici. Naime, učenici svake škole pripreme prezentacije i formativno vrednovanje (uz mentorstvo i vodstvo nastavnika), diskusiju i javno predstavljanje putem izabranog digitalnog alata. Za ovaj scenarij odabrana je tema „Žene slikarice“, po izboru učenika. Učenici rade prezentaciju, kviz i javnu online izložbu na zadanu temu upotrebljavajući materijale s Europeane i druge edukativne sadržaje s interneta.

Author: Marina Kopjar

Age of students: 10-11

Subject and topic: Mathematics/ Area of squares and rectangles, Making mosaic

Would you like to know more about this learning scenario? You can download it below:

Public Domain Dedication: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the National Gallery of Denmark.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial