Žene slikarice-Frida Kahlo i Ankica Zilović (HR-CUR-673)

U ovom scenariju podučavanja predstavlja se  online vršnjačko podučavanje dvije (umjetničke) škole fizički udaljene (umjetnička škola u Splitu i umjetnička škola u Zagrebu). Ovakav način podučavanja potaklo je vrijeme COVID 19, tj. online nastava, ali pokazao se izuzetno učinkovit, te je prihvaćen i u fizičkoj učionici. Naime, učenici svake škole pripreme prezentacije i formativno vrednovanje (uz mentorstvo i vodstvo nastavnika), diskusiju i javno predstavljanje putem izabranog digitalnog alata. Za ovaj scenarij odabrana je tema „Žene slikarice“, po izboru učenika. Učenici rade prezentaciju, kviz i javnu online izložbu na zadanu temu upotrebljavajući materijale s Europeane i druge edukativne sadržaje s interneta.

This learning scenario has been developed during the “Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinomonline course. The course aimed to improve teachers’ understanding of cultural heritage in order to efficiently integrate it into their lessons and practices. The courses can be accessed here.

Author: Marina Kopjar

Age of students: 10-11

Subject and topic: Mathematics/ Area of squares and rectangles, Making mosaic

Would you like to know more about this learning scenario? You can download it below:

Public Domain Dedication: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the National Gallery of Denmark.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial