Implementation of “An Interview with Madame Bovary” (SOI-HR-421)

Implementacija scenarija poučavanja s Europeane
U sklopu predmeta Hrvatski jezik u 4. razredu komercijalista provela sam scenarij poučavanja Intervju s gospođom Bovary autorice Marijane Trinajstić, tj. prilagodila sam metode korištene u nastavnom procesu na djelu Stranac Alberta Camusa. Sudjelovalo je 20 učenika osamnaestogodišnjaka koji do tada nisu bili upoznati s Europeanom.

Tijek dvosata Intervjua s Mersaultom

Dvosat smo počeli videonajavom lektirnoga djela Stranac (Srednje škole kneza Branimira Benkovac koja je prošle školske godine pobijedila na natječaju Ministarstva kulture i medija na kojem smo i mi sudjelovali) u trajanju 2:50 min., učenici su nakon odgledane videonajave odgovarali na prilagođeno pitanje iz zadanoga scenarija poučavanja Je li Mersault junak ili antijunak? (trajanje 3 min.). Provjerili smo zadaću, dnevnik čitanja s unaprijed zadanim pitanjima tijekom čitanja djela u cijelosti, potkrijepili ih citatima iz čitanke te zaključili da je Mersault antijunak jer je tip suvišnoga čovjeka koji potpuno pasivno promatra kako slučaj utječe na tijek njegova života. 

Na početku drugoga sata učenici su u padletu u paru smišljali clickbait (hrv. poveznice mamce) za djelo Stranac, trajanje 5 min.. Na poveznici su njihovi prijedlozi https://padlet.com/msagsad/clickbite-za-djelo-stranac-f4dqdxf8e7866jsr nakon čega su učenici odabrali najbolji naslov na temelju kojega su pisali intervju u paru (metoda prema scenariju poučavanja). Jedan se učenik uživio u lik Mersaulta, a drugi ga je intervjuirao. Uslijedilo je pisanje intervjua u trajanju 20 min., zatim su svi parovi čitali svoje intervjue, trajanje 15 min. Sat je završio vrednovanjem u Formsu nakon čega je uslijedilo komentiranje dobivenih rezultata evaluacije, trajanje 5 min.

Učenici koriste IKT u nastavi, pišu clickbait u padletu

Ishodi i učinak korištenja scenarija poučavanja s Europeane

Ishodi koji su postignuti prema kurikulu Hrvatskoga jezika za 4. razred srednje škole: 

SŠ HJ A.4.1. Učenik raspravlja u skladu sa svrhom i željenim učinkom na primatelja

SŠ HJ B.4.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut tekstom.

Ishodi međupredmetne teme Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije:

ikt D.5.3.Učenik samostalno ili u suradnji s kolegama predočava, stvara i dijeli nove ideje i uratke s pomoću IKT-a.

ikt D.4.1. Učenik samostalno ili u suradnji s drugima stvara nove sadržaje i ideje ili preoblikuje postojeća digitalna rješenja primjenjujući različite načine za poticanje kreativnosti.
U evaluaciji se 50 % učenika u potpunosti slaže, a 45 % uglavnom seslaže da su pišući intervju razvili kritičko mišljenje, a njih 55 % se u potpunosti slaže i 35 % uglavnom seslaže da je ovaj prerađeni scenarij poučavanja s Europeane doprinio zanimljivosti sata. U potpunosti sam zadovoljna ponuđenim scenarijem poučavanja s Europeane, s tim da sam preuzela one dijelove, tj. metode koje su mi poslužile u ostvarenju ishoda.

Uključivanje IKT-a u nastavu
Uključivanjem digitalnih alata (Padleta i Formsa) u nastavu lakše se i brže dobivaju rezultati te doprinose zanimljivosti sata.  Pisanjem intervjua učenici su se uživljavali u ulogu glavnoga lika Mersaulta kako bi shvatili do čega može dovesti osjećaj otuđenosti. Shvatili su kako clickbait ne odgovara sadržaju teksta te koliko je važno u današnje vrijeme pripaziti na relevantnost napisane vijesti. Forma intervjua pomogla im je razviti kritičko mišljenje o postupcima glavnoga lika Mersaulta. Razvijali su vještine: govora, čitanja, slušanja i pisanja.

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario? An Interview with Madame Bovary (LS-HR-575) created by Marijane Trinajstić

Did you find this story of implementation interesting? You might also like: 

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Nationalmuseet Sweden.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial