Implementation of “Climate changes and well-being” (SOI-GR-414)

Τα τελευταία χρόνια πολλές χώρες αντιμετωπίζουν φυσικές καταστροφές και υποφέρουν από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών.Στόχος αυτού του μαθησιακού σεναρίου είναι  η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των παιδιών, η υιοθέτηση θετικών στάσεων και αξιών απέναντι στο περιβάλλον και κατ΄ επέκταση η ανάπτυξη “περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών”.

ΑΓΑΠΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος των  Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Στόχος ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις συνέπειες που έχει το φαινόμενο αυτό στη ζωή των ανθρώπων.  Εφαρμόστηκε δια ζώσης. Συμμετείχαν τα παιδιά της Τρίτης Δημοτικού και συγκεκριμένα 20 σε αριθμό. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες των 5 ατόμων. Τα παιδιά είχαν μια μικρή εξοικείωση με την Europeana καθώς είχαμε βρει σ’ αυτήν πληροφορίες και  για άλλα θέματα που ασχοληθήκαμε μέσα στην τάξη.

Ανίχνευση πρότερων γνώσεων των παιδιών

Στην αρχή ανιχνεύτηκαν οι γνώσεις των παιδιών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα μέσω ενός εννοιολογικού χάρτη. Στη συνέχεια έγινε μια δημοσκόπηση (pollscape)για την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής. Επίσης  τα παιδιά κατέγραψαν σε πίνακα ανακοινώσεων (padlet) τις ιδέες που έχουν για το φαινόμενο αυτό.

Στη συνέχεια παρακολούθησαν ένα βίντεο (  Ο Bozzetto για τον πλανήτη που συνεχίζουμε να καταστρέφουμε!)

κι ακολούθησε συζήτηση για για την ρύπανση εδάφους και αέρα, για την απώλεια των δασών, για την υπεραλίευση, για το αυτοκίνητο, για τα μικρά λάθη που προκαλούν μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Δραστηριότητες Διδασκαλίας

Μιλήσαμε για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, για την τρύπα του όζοντος ,για τις ανανεώσιμες  πηγές ενέργειαςΜάθαμε το τραγούδι που αναφέρεται στην κλιματική αλλαγή από το YouTube,το οποίο και τραγουδήσαμε και σε όλο το σχολείο.

Συζητήσαμε αν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής αφορούν μόνο την Ελλάδα ή αποτελούν γενικό φαινόμενο και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι άνθρωποι γι’ αυτό. Έχοντας υπόψιν μας όλα αυτά (αίτια- συνέπειες) κάνουμε μια πρώτη συζήτηση για τους τρόπους και τους τομείς στους οποίους θα μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει αλλαγές στη ζωή του προκειμένου να βελτιώσει την κατάσταση. Η καταγραφή των ιδεών έγινε στο Linoit.

Στο τέλος είδαμε πίνακες  από την Europeana τους οποίους σχολιάσαμε και τους οποίους επισυνάπτω παρακάτω.

Δραστηριότητες εμπέδωσης

Τα παιδιά κλήθηκαν να  κάνουν ζωγραφιές που σχετίζονται με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έπαιξαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με κάρτες κι ένα στο wordwall που αναφερόταν πάνω στην κλιματική αλλαγή.

Κάθε μαθητής συμπληρώνει το οικολογικό του αποτύπωμα .

Δραστηριότητες αξιολόγησης

Οι μαθητές αξιολογούν το μάθημα περιγράφοντάς το με μία λέξη μέσω του εργαλείου Mentimenter.

Δραστηριότητες μεταγνωστικές

Το έργο τελείωσε με έναν εννοιολογικό χάρτη. Τα παιδιά και σύγκριναν τον αρχικό με τον τελικό. Έγιναν με το εργαλείο bubbl us.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τα μαθησιακά οφέλη της ενασχόλησης με το θέμα ήταν πολλά. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ανακάλυψαν τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, είδαν τις συνέπειες που έχει αυτή στο περιβάλλον και προσπάθησαν να βρουν τρόπους υπεράσπισης του. Ήρθαν σε επαφή με την Europeana και το υλικό της. Είδαν εικόνες που υπάρχουν στην πλατφόρμα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.  

Αναπτύχθηκε με άλλα λόγια περιβαλλοντική συνείδηση. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το υλικό της Europeana .Μάλιστα εξέφρασαν στους γονείς του τη χαρά τους για τον πλούτο της πλατφόρμας αυτής. 

Σίγουρα σε εκπαιδευτικούς που σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν την Europeana θα τους έλεγα να μην το σκεφτούν καθόλου, γιατί αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο.

Η  EUROPEANA ΚΙ ΕΓΩ

H ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana αποτελεί μια αξιόπιστη ηλεκτρονική πηγή πρωτογενούς πολιτιστικού περιεχομένου. Με τη βοήθειά της ο εκπαιδευτικός μπορεί να γεμίσει τις σχολικές αίθουσες με πλούσιο κι αμερόληπτο υλικό από όλη την Ευρώπη, προωθώντας έτσι  το σεβασμό στη διαφορετικότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Εμπλουτίζει το μάθημά του με συναρπαστικό υλικό από φωτογραφίες και χάρτες μέχρι μουσικά και κινηματογραφικά έργα, έργα τέχνης, βιβλία και χειρόγραφα, έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί

αναλαμβάνοντας ρόλο δημιουργού περιεχομένου.

Χρειάζεται όμως προσοχή όσων αφορά τα πνευματικά δικαιώματα του κάθε δημιουργήματος.

Το θέμα είναι ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται κι αυτό δίνει χαρά για περαιτέρω ενασχόληση.

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario? Climate changes and well-being (LS-PT-720) created by Laurentina Soares

Did you find this story of implementation interesting? You might also like: 

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

CC0 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Statens Museum for Kunst.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial