Implementation of ”Europe and Me” (SOI-RO-430)

Author: Elena Simona Dumitriu, professor de Istorie

School/Organization: Școala Gimnazială ”Miron Costin” , Galați, România

Lecția a permis elevilor să înțeleagă noțiuni precum identitate, diversitate în scopul dezvoltării unor atitudine de toleranță, respect pentru alte culturi, tradiții, religii.

Proiectul a fost implementat cu elevi de clasa a VIII-a, 14 ani, în timpul Săptămânii Altfel și a permis implicarea familiei prin interviurile luate de elevi.

Împreună cu profesorul elevii au consultat site ul Europeana și au discutat despre migrație, diferențe culturale, toleranță. Au înțeles că oamenii se mută dintr-un loc într-altul și cunoașterea istoriei familiei devine astfel un aspect foarte important al cunoașterii identității personale. 

Împreună cu profesorul, elevii au realizat un set de întrebări ce au fost adresate membrilor familiei pentru realizarea unui interviu care să-i ajute să-și cunoască istoria familiei.

Fiecare elev a realizat un portofoliu prin care și-a prezentat istoria familiei. Au fost încurajate orice forme de exprimare, ceea ce a adus un plus față de proiectul inițial care sugera doar realizarea unui eseu. Elevii au avut posibilitatea de a prezenta istoria familiei prin colaje de fotografii, descrieri, filme etc.

Implementarea proiectului a permis dezvoltarea gândirii critice, a înțelegerii unor noțiuni precum identitate, toleranță, diversitate și a avut o contribuție importantă la conștientizarea de către elevi a identității comune europene în contrast cu identitatea națională.

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario? Europe and me, created by  Jean-Christophe Jost

Did you find this story of implementation interesting? You might also like: 

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Slovenská národná galéria.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial