Implementation of “Four seasons in the mood” (SOI-RO-427)

Activitatea ”Poveștile toamnei” care a fost inițiată pornind de la scenariul prezentat face parte din Proiectul educaţional “PE ARIPILE FLUTURILOR” și reprezintă o încercare de a repune la loc de cinste „cartea ” şi „biblioteca”, de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare . Activitățile creative au ca suport cunoașterea și descoperirea lumii înconjurătoare, inspirația găsind-o în jurul nostru, în oamenii de lângă noi. Copiii au fost de asemenea încurajați să-și exprime sentimentele provocate de schimbarea anotimpurilor, în special de anotimpul toamna.

Promovarea și educarea unor atitudini pozitive față de lectură și scriere creativă, dezvoltarea  unor abilități de viață, a relaţiilor sociale între copii și adulți, respectiv schimburi de modele de bună practică  între cadrele didactice, persoane din comunitate, prin identificarea, stimularea, valorificarea abilităților de lectură conștientă şi promovarea talentului literar-artistic al elevilor din ciclul primar. Pronind de la scenariul initial a fost dezvoltată o activitate extrașcolară  care a stimulat exprimarea creativității elevilor.

Adăugați un titlu.

 ”Poveștile toamnei”

Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură și artă. Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Viaţa noastră este marcată de la mic la mare de amprenta marilor descoperiri ştiinţifice care au făcut paşi uriaşi în timp foarte scurt. Dorim să aducem cartea mai aproape de interesele și atracția copiilor din ziua de azi, pasionați din ce în ce mai mult de tehnologie și de  afirmare pe rețele sociale sau de vizionare  filmelor. Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese: – prin informaţie – prin deprinderea cititului coerent, conştient – prin implicare afectivă – prin însuşirea unui vocabular expresiv – prin îmbogăţirea vocabularului.

Vârsta elevilor este 10 – 11 ani. Grupul de lucru este o clasă de 33 de elevi , învățământ primar.

Activitatea s-a desfășurat în colaborare cu Centrul Multifuncțional de Zi pentru Persoane Vârstnice.  Elevii au cunoștințe din domeniul artelor și al științelor, au participat la mai multe activități  și proiecte extrașcolare.

Activitatea s-a  desfășurat la Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice, Galați

Activitatea a avut loc  sub forma unor ateliere de lucru: comunicare și creativitate, pictură, abilități practice, muzică, artă și îndemânare. Fiecare elev  a ales atelierul preferat și cu sprijinul persoanelor din Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane Vârstnice și al profesorilor,  si a participat la activitățile organizate în cadrul atelierelor.

Elevii au realizat interviuri despre școala de altădată, au pictat peisaje de toamnă, au realizat colaje din frunze presate, au scris  versuri și  texte scurte,  au aflat  povești spuse de către vârstnici,  au desfășurat activități specific meșteșugului și artei populare: cusut, împletit.

Colaborarea dintre elevi si bunici s-a dovedit a fi educativa pentru cei mici care au aflat din povestile celor varstnici despre organizarea scolii in vremurile lor , jocurile copilarie,

In urma activitatilor desfasurate,elevii au fost beneficiat de urmatoarele rezultate :

stimularea gustului pentru lectură; 

apropierea copiilor de carte şi de cuvântul scris;

formarea unei atitudini de grijă şi respect faţă de carte;

familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere; 

îmbunătăţirea comunicării orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

cunoaşterea instituţiilor care se ocupă de apariţia, distribuirea sau păstrarea cărţilor;

stimularea imaginaţiei şi a creativităţii verbale;

Metodele didactice folosite au fost : interviul, colajul, conversatii, dezbateri.

Față de proiectul avut ca model, a fost adaugată învățarea intergenerațională prin includerea bunicilor în activitate.

Adăugați un titlu.

Poze realizate în timpul implementării

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario? Four seasons in the mood created by Dila Cadun Selvi

Did you find this story of implementation interesting? You might also like: 

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Rijksmuseum.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial