Implementation of “Healthy choices” (SOl-GR-440)

Συνοψίστε την εφαρμογή σας με αναφορά στο σενάριο μάθησης που εφαρμόσατε και γράψτε πώς και γιατί το επιλέξατε.Αποτελεί γενική παραδοχή η υπερκατανάλωση επιβλαβών τροφών (αναψυκτικά, πατατάκια) από τα παιδιά σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα από τα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με έρευνα των D. Lygnos, E. Rethymniotaki 2023 (D LygnosE Rethymniotaki – Bioethica, 2023 – ejournals.epublishing.ekt.gr) “τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν δικαιοπρακτικά με σκοπό την απόλαυση την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών κάτι το οποίο παρατηρείται και στην σχολική μονάδα. Στόχος,  λοιπόν, ήταν η αλλαγή στάσης της συγκεκριμένης συνήθειας. Σαν εκπαιδευτικός ήταν η πρώτη μου επαφή με την πύλη της Europeana. Πολύ σημαντικό ήταν ότι εφαρμόστηκε ένα έτοιμo σενάριο το οποίο είχε λάβει ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμό. Η συμβολή ήταν στην προσαρμογή του σεναρίου σε μαθητές με οπτική αναπηρία. Βρέθηκαν και άλλα σενάρια για τη διατροφή αλλά επιλέχθηκε το συγκεκριμένο γιατί μπορούσε ευκολότερα να προσαρμοστεί σε μαθητές με αναπηρία.

Πλαίσιο Εφαρμογής

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε δια ζώσης στο ειδικό δημοτικό τυφλών Θεσσαλονίκης όπου φοιτούν 15 μαθητές/ τριες με προβλήματα όρασης και άλλες αναπηρίες. Για την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος επιλέχθηκαν 4 μαθητές/τριες ηλικίας 9-14 ετών ( 3 αμβλύωπα αγόρια, 1 τυφλό κορίτσι).Η επιλογή έγινε με βάση την ένταξη των τεχνών και ιδιαίτερα της ζωγραφικής. Οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά είχαν ασχοληθεί , στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, με την υγιεινή διατροφή. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε στο χώρο της τραπεζαρίας όπου υλικοτεχνικά ήταν εξοπλισμένος κατάλληλα για τους σκοπούς του προγράμματος. Ως ώρα υλοποίησης επιλέχθηκε η 5 ώρα του πρωινού προγράμματος ημέρα Πέμπτη.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Η διάρκεια κάθε συνεδρίας ήταν 45 λεπτά όση και η διδακτική ώρα. Θεωρήσαμε καλό να γίνουν δύο συναντήσεις ξεχωριστές και όχι συνεχόμενες διότι οι μαθητές/ τριες λόγω των πολλαπλών αναπηριών τους έχουν μικρό χρόνο συγκέντρωσης. Για την εξαγωγή καλύτερων μαθησιακών αποτελεσμάτων και δεδομένου του δυναμικού των παιδιών προβήκαμε σε αλλαγές στο επιλεγμένο σενάριο του πόρου. Η ιστορία που επιλέχθηκε να διαβαστεί ήταν προϊόν συγγραφικής δημιουργίας της συναδέλφου Προκοπίδου Σταυρούλας. Η συγκεκριμένη ιστορία έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια άλλου προγράμματος. Η συνάδελφος πρότεινε να εφαρμοστεί και στο συγκεκριμένο καθώς συνάδει με τους σκοπούς του συγκεκριμένου, αλλά και φυσικά μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας των συναδέλφων. Η ιστορία είναι γραμμένη και σε μορφή βλεπόντων και σε Braille. Έγιναν ερωτήσεις που οδήγησαν στην κατανόηση και διαχωρισμό των υγιεινών τροφών από τις ανθυγιεινές. Στη συνέχεια δόθηκαν στα παιδιά διάφορα είδη τροφών σε τρισδιάστατη μορφή ώστε να τις διαχωρίσουν.

2η συνάντηση

Στη δεύτερη συνάντηση ξαναθυμηθήκαμε τον διαχωρισμό των τροφών σε υγιεινές και μη και προχωρήσαμε στην κατάρτιση της διατροφικής πυραμίδας. Λόγω της ιδιαιτερότητας των μαθητών /τριων η πυραμίδα έπρεπε να γίνει απτικά. Γι’ αυτό το λόγω προσαρμόσαμε το υλικό μας. Έγινε αναφορά σε απτικές απεικονίσεις από το Κρατικό μουσείο σύγχρονης τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Επειδή, όμως, δεν μπορούν να γίνουν απτικά όλα τα έργα τέχνης οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την πύλη της Europeana, όπου είδαν πίνακες ζωγραφικής με θέμα τη διατροφή. Στο τέλος έγινε αναφορά στη Μεσογειακή Διατροφή και τα οφέλη της και φτιάξαμε και φάγαμε φρουτοσαλάτες

C:\Users\PC\Dropbox\Makon GR\My PC (DESKTOP-7F2E7D5)\Desktop\EUROPEANA\IMG_20230516_092152.jpg

C:\Users\PC\Dropbox\Makon GR\My PC (DESKTOP-7F2E7D5)\Desktop\EUROPEANA\IMG_20230516_092421.jpg

C:\Users\PC\Dropbox\Makon GR\My PC (DESKTOP-7F2E7D5)\Desktop\EUROPEANA\IMG_20230516_092509.jpg

C:\Users\PC\Dropbox\Makon GR\My PC (DESKTOP-7F2E7D5)\Desktop\EUROPEANA\IMG_20230516_092905.jpg

C:\Users\PC\Dropbox\Makon GR\My PC (DESKTOP-7F2E7D5)\Desktop\EUROPEANA\IMG_20230516_092740.jpg

C:\Users\PC\Dropbox\Makon GR\My PC (DESKTOP-7F2E7D5)\Desktop\EUROPEANA\IMG_20230516_092707.jpg

Μαθησιακοί στόχοι και αποτελέσματα

Ως μαθησιακούς στόχους θέσαμε τους εξής:

-Διάκριση των τροφών σε υγιεινές και ανθυγιεινές

– να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικότητας

– κριτική σκέψη

– βιωματική μάθηση

– ψηφιακή ικανότητα

-ανάπτυξη απτικής ικανότητας

Αποτελεί γενική παραδοχή η υπερκατανάλωση επιβλαβών τροφών (αναψυκτικά, πατατάκια) από τα παιδιά σχολικής ηλικίας και ιδιαίτερα από τα άτομα με αναπηρία. Σύμφωνα με έρευνα των D. Lygnos, E. Rethymniotaki 2023 “τα άτομα με αναπηρία απολαμβάνουν δικαιοπρακτικά με σκοπό την απόλαυση την κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών κάτι το οποίο παρατηρείται και στην σχολική μονάδα. Στόχος,  λοιπόν, ήταν η αλλαγή στάσης της συγκεκριμένης συνήθειας. Το πρόγραμμα ενισχύθηκε από το πρόγραμμα του υπουργείου με τη δωρεάν χορήγηση φρούτων και λαχανικών στις σχολικές μονάδες.

Europeana

Σαν εκπαιδευτικός ήταν η πρώτη μου επαφή με την πύλη της Europeana. Πολύ σημαντικό ήταν ότι εφαρμόστηκε ένα έτοιμα σενάριο το οποίο είχε λάβει ανατροφοδότηση και επανασχεδιασμό. Η συμβολή ήταν στην προσαρμογή του σεναρίου σε μαθητές με οπτική αναπηρία. Βρέθηκαν και άλλα σενάρια για τη διατροφή αλλά επιλέχθηκε το συγκεκριμένο γιατί μπορούσε ευκολότερα να προσαρμοστεί σε μαθητές με αναπηρία.

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario? Healthy choices created by Carmen Alexandra Miricioiu

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Rijksmuseum.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial