Implementation of “Smart Homes – An Exhibition of the Inventions Throughout History” (SOI-GR-326)

Author: Ράνια Ιατροπούλου, Νηπιαγωγός, Med

School/Organization: 3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Συνοψίστε την εφαρμογή σας με αναφορά στο σενάριο μάθησης που εφαρμόσατε και γράψτε πώς και γιατί το επιλέξατε.

Το σενάριο Smart Homes – An Exhibition of the Inventions Throughout History(HR-CUR-749), το οποίο δημιουργήθηκε από την Ksenija Rumora αποτελεί ένα ερέθισμα στην προσέγγιση του θέματος των έξυπνων συσκευών, προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια  «Internet of Thinks» (IoT), ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες. Το σενάριο εφαρμόστηκε σε τάξη νηπιαγωγείου, σε παιδιά ηλικίας 4,5 -6 χρονών στο 3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, στην Ελλάδα. Αφορμή για την επιλογή του σεναρίου στάθηκε η συμμετοχή στον διαγωνισμό της WRO Hellas – «smart Cities – Έξυπνες Πόλεις». Αρχικά οι μαθητές προσέγγισαν την έννοια του «ρομπότ» (δυο διδακτικές ώρες, περίπου 1,5 ώρα), με στόχο να μπορέσει να γίνει κατανοητό το θέμα «έξυπνα Σπίτια» και στη συνέχεια να γίνει αντιληπτό ποιες είναι οι  έξυπνες συσκευές και πώς χρησιμοποιούνται στην ζωή μας. Επιδιώχτηκε ακόμα να συνειδητοποιήσουν την ιστορική εξέλιξη  αυτών των συσκευών και πώς επηρέασαν και επηρεάζουν αυτές οι αλλαγές την καθημερινότητά μας.

«Η ομάδα μας»Κατά την εφαρμογή του σεναρίου έγιναν ορισμένες προσαρμογές στην ηλικία των παιδιών του νηπιαγωγείου (4,5 – 6 χρόνων) καθώς το σενάριο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 12- 14 ετών. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στην τάξη και αφορούσε στο εργαστήρι δεξιοτήτων “Φροντίζω το περιβάλλον – Οικολογία και Φυσική Κληρονομιά: «Ποτάμι που κυλάει – Ζωή που τραγουδάει»”. Ένα τμήμα αυτού του προγράμματος αφορούσε τη συμμετοχή στο διαγωνισμό της WRO Hellas όπως ήδη αναφέρθηκε και συγκεκριμένα η συμμετοχή μας είχε τον τίτλο «Πηνειός ποταμός, ένα Έξυπνο Ποτάμι»  (1η ομάδα) και «Μια βόλτα στο Έξυπνο Ποτάμι» (2η ομάδα). Το σύνολο των παιδιών της τάξης ήταν 24 μαθητές (11 νήπια και 13 προνήπια). Η χρονική περίοδο εφαρμογής ήταν  τέλη Φεβρουαρίου μέχρι αρχές Μαρτίου (συνολικός χρόνος περίπου 2,5 – 3 ώρες) και στο διάστημα αυτό ανάμεσα στα άλλα, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με έργα τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς (φωτογραφίες και ζωγραφικά έργα), σχετικών με το θέμα.

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές στα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, στους πόρους και στη μεθοδολογία, λόγω της μικρότερης ηλικίας των παιδιών, από το αρχικό σενάριο. 

 Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν ακολούθως:

  • «Τι είναι ρομπότ» 

Χρόνος: 45΄

Πριν την εισαγωγή του θέματος πραγματοποιείται η ανίχνευση των ιδεών των παιδιών σχετικά με την έννοια «ρομπότ» (εντοπισμός κινήσεων, συναισθημάτων, χρήση, κλπ.). 

Ακολουθεί ο προγραμματισμός ενός εκπαιδευτικού ρομπότ και ο σχεδιασμός της διαδρομής του. 

  •  «Η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας» 

Χρόνος: 30΄

Σε κάθε ζευγάρι μαθητών μοιράζεται μια διαφορετική κάρτα με εφευρέσεις παλιάς και σύγχρονης εποχής, οι οποίες εικονίζουν  οικιακές και άλλου τύπου συσκευές .

 Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι παρατηρεί εφευρέσεις μετακίνησης, άλλο επικοινωνίας, κλπ. Προσπαθούν να ξεχωρίσουν ποιες από αυτές γνωρίζουν, να εντοπίσουν την χρησιμότητά τους και να επισημάνουν τις διαφορές των παλιών από τις καινούργιες.  Τα ζευγάρια με διαφορετικές κάρτες ενώνονται και παρουσιάζουν τις κάρτες τους στη νέα ομάδα. Στο τέλος παρουσιάζονται στην ολομέλεια τα συμπεράσματά όλων των ομάδων. 

DSCN3301

DSCN3305

  • Παρελθόν – Παρόν 

Χρόνος: 30΄

Τα παιδιά σε ομάδες (4-5 άτομα) παίζουν ψηφιακά παιχνίδια σε tablets: 

  • από το παλιό στο νέο (χρονολογική εξέλιξη) – διαφορετικό παιχνίδι για κάθε ομάδα

DSCN3326

  • «Οι συσκευές χτες και σήμερα» 

Χρόνος: 30΄

Τα αποτελέσματα του κάθε παιχνιδιού παρουσιάζονται από τις ομάδες στην ολομέλεια. Στα παιδιά αυτής της ηλικίας  είναι δυσνόητη η έννοια του χρόνου, ενώ η δημιουργία μια παρουσίασης είναι δύσκολη με ηλεκτρονικά μέσα. Για το λόγο αυτόν επιλέγεται η παρουσίαση ορισμένων αντικειμένων και στη συνέχεια ζητιέται από τους μαθητές σε ομάδες να απεικονίσουν την εξέλιξη αυτών των αντικειμένων, αλλά και η χρήση τους.  

DSCN3355
  • «Οι έξυπνες πόλεις»

Χρόνος: 30΄

Με βάση την εξέλιξη των εφευρέσεων στη σημερινή και στη μελλοντική εποχή, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν τι είναι έξυπνες πόλεις, πώς χρησιμοποιούνται οι έξυπνες συσκευές και ποια η σπουδαιότητά της. 

Πραγματοποιείται επίσκεψη στο Πάρκο Τεχνολογίας Joist και παρακολουθούν το σχετικό βίντεο

What is a smart city ?

Αξιολόγηση 

Σε όλο το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκαν πόροι από το

 Europeana, Google images

(creative commons licenses) 

Οι πόροι βρίσκονται ΕΔΩ

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Τα παιδιά ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη μέσα από την παρατήρηση, την ανάλυση και την σύνθεση των πληροφοριών, διασκέδασαν και κατανόησαν μια δύσκολη έννοια, όπως είναι οι «έξυπνες συσκευές». Προβληματίστηκαν, κατανόησαν την χρονική εξέλιξη και τις αλλαγές που επήλθαν και παράλληλα διαπίστωσαν την αλλαγή που έχει αρχίσει να πραγματοποιείται στη ζωή μας μέσω της τεχνολογίας AI (Artificial Intelligence).

Το αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός έξυπνου ποταμού, σε συνδυασμό βέβαια με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – εργαστήρι δεξιοτήτων στο οποίο αναφέρθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποτάμι και πώς οι έξυπνες συσκευές μπορούν να καλύψουν αυτές τις αδυναμίες, καταδεικνύουν την επιτυχία του προγράμματος. 

Το σενάριο αποτέλεσε το έναυσμα για να προσεγγίσουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας την έννοια των έξυπνων συσκευών, καθώς προσεγγίζει το θέμα των εφευρέσεων μέσα από την ιστορική τους εξέλιξη. Συνιστώ ανεπιφύλακτα την αξιοποίηση του σεναρίου κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές σύμφωνα με την ηλικία, το επίπεδο των μαθητών και τα μέσα που διατίθενται.

Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα

Η ύπαρξη ψηφιακών πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτοί που προσφέρει η Europeana αποτελεί ένας θησαυρός για τους εκπαιδευτικούς σε εικόνες, φωτογραφίες, αρχεία και ιδέες. Είναι αλήθεια, βέβαια, πως η εύρεση πόρων είναι πολύ χρονοβόρα, αλλά το υλικό είναι πλούσιο και ανεκτίμητο.  Στο συγκεκριμένο σενάριο ο περιορισμένος αριθμός πόρων που χρησιμοποιήθηκε δεν κάλυπτε την εκδοχή της εφαρμογής όπως εξελίχτηκε και  για τον λόγο αυτόν έγινε αναζήτηση όχι μόνο στη σελίδα της Europeana, αλλά και σε άλλες σελίδες. Επιπλέον, το σενάριο εφαρμόστηκε στην τάξη και όχι εξ αποστάσεως, υβριδικά ή μεικτά και ως εκ τούτου χρησιμοποιήθηκε διαφορετική μέθοδος και εργαλεία (tablets) για τη χρήση της τεχνολογίας. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές τη χρήση των tablets πριν την εφαρμογή και να έχουν εξασκηθεί στην εργασία σε ομάδες

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario? Smart Homes – An Exhibition of the Inventions Throughout History created by  Ksenija Rumora

Did you find this story of implementation interesting? You might also like: 

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Jewish Historical Museum.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial