Implementation of “Women, feminism and human rights” (SOI-RO-412)

Author: Vișan Elena Roxana, profesor, formator, coordinator proiecte internaționale

School/Organization: Colegiul Național Pedagogic ,,Regina Maria” Ploiești

Schimbările contemporene de natură socială au accentuat necesitatea implementării principiului egalității și al nondiscriminării de gen. În acest context, proiectarea didactică prezentată contribuie la identificarea rolului și importanței egalității de gen în contextul respectării drepturilor omului ; promovarea și recunoașterea drepturilor femeilor.

Reperele metodologice ale învățării

Scenariul poate fi aplicat tuturor claselor de liceu, elevi cu vârste cuprinse între 15-18 ani. Activitatea se desfășoară pe grupe, câte 3-5 grupe în funcție de numărul elevilor dintr-o clasă, față în față si/sau bended learning. Timpul alocat implementării este de 60-90 minute. Scenariul poate face parte dintr-o secvență a unui proiect educațional. Conținutul învățării este implementat la discipline din domeniul științelor sociale, cu caracter interdisciplinar, astfel: Drepturile omului, Educație pentru cetățenie democratică, Educație interculturală, Educație juridică, Instituțiile Uniunii Europene, Istorie și civilizație umană, Artă și cultură universală etc. 

Diciplina la care a fost implementat scenariul didactic a fost Drepturile omului ; abordarea fiind de natură inter și pluridisciplinară, în cadrul unui proiect Erasmus+.

 1. Captarea atenției Lecția debutează cu prezentarea a patru imagini ce relevă aspecte diferite din 

activitatea femeilor de-a lungul istoriei. Exemplificăm cu link-ul utilizat în vederea promovării imaginilor: https://www.europeana.eu/es/collections.Clasa fiind împărțită în 4 grupe, fiecărei grupe îi revine căte o imagine spre a fi studiată din perspectiva următoarelor cerințe :

 • Identificați acțiunea desfășurată în imagine
 • Ancorți în timp activitatea (secol, ani)
 • Prezentați rolul femeii în acea perioadă de timp
 • Identificați drepturi și obligați ale acesteia 
 1. Dirijarea învățării

Pornind de la analiza imaginilor grupele de elevi sunt invitate să caute pe platforma Europeana și Historiana informații legate despre drepturile femeilor și egalitatea de gen în societatea trecută și prezentă, instituțiile care au asigurat recunoaștere și importanță egalității de gen, elemente definitorii ale revoluției feminine de-a lungul istoriei. Informațiile selectate vor fi cuprinse în câte o hartă mentală, ce urmează a fi prezentate (4) ulterior. Sunt recomandate link-uri precum: https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/changing-role-of-women-in-early-20th-century-ls-fi-09/; https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-feminism-and-human-rights-ls-ro-221/; https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/the-powerful-women-in-europe-ls-es-16/.
Obținerea performanței – Se realizează prin intermediul metodei Cafeneaua academică. Astfel, fiecare grupă este invitată să deguste spre dezbatere o ceașcă de cafea cu arome despre:

 • Egalitate de gen, rol și importanță ;
 • Discriminarea de gen și eradicarea acesteia; 
 • SDG 5, perspective fundamentale;
 • Contribuția femeii la evoluția socio-economică a omenirii
 1. Feed-back

În contextul digitalizării educației, fiecărei grupe de elevi i se solicită să realizeze în format padlet câte o prezentare al cărei conținut să fie în concordanță cu tematica dezbătută în cadrul Cafenelei academice. În acest cadru, prezint cateva dintre materialele realizate de către grupele implicate în implementarea scenariului : 

https://padlet.com/cazanvictorioan/y1u4v5m2gpa3ge26

https://padlet.com/alexiatudor23/o4j7r0v44t644duo

https://padlet.com/alexandrutudose2002/le7wng0u6s0xruv2

Ca urmare a implementării scenariului, am identificat rezultate pertinente ale învățării:

 • dezvoltarea gândirii critice, 
 • capacitatea de analiză, selecție, gândire;
 • capacitatea de a lucra în echipă ;
 • abilități de colaborare și comunicare pe echipe ;
 • dezvoltarea competențelor social-civice, digitale.

      Pe parcursul implemnetării scenariului am utilizat o serie de metode și procedee didactice pentru a armoniza 

și antrena în contextele de învățare tinerii educabili, după cum urmează : harta conceptuală, brainminstrong,

cafeneaua academică. Inovația didactică se regăsește în modul de abordare a conținuturilor de învățare, în conceperea materialelor și a modului în care educabilii au asociat și au conceput materialele digitale.

 Platforma Europeană este un instrument educațional ce oferă perspective inovative de abordare a conținuturilor de învățare, indiferent de loc, timp și spațiul în care ne aflăm. Diversitatea conținuturilor educaționale asigură o legătură eficientă între partenerii europeni și contribuie la dezvolatrea profesională a oricărui cadru didactic dornic de performanță.

Did you find this story of implementation interesting? Why don’t you read about the related learning scenario?  Women, feminism and human rights” (LS-RO-221, created by Isabela Miron

Did you find this story of implementation interesting? You might also like: 

Do you want to discover more stories of implementation? Click here.

Public Domain Mark 1.0: the featured image used to illustrate this article has been found on Europeana and has been provided by the Albertina.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial